Współpraca

Skontaktuj się z nami!

Szczegółowe warunki treningowe dopasowane są dla Twojej jednostki (wojsko, policja, staż graniczna etc.) w oparciu o metodę FDM.

Proponujemy:

– System Szkolenie CQC

– Program odmienny i dostosowany do specyfiki Twojej jednostki

– Szkolenia z bronią i bez broni (nóż, pałka, broń krótka, broń długa)

– Techniki z użyciem środków przymusu bezpośredniego

– Warsztaty dla szkół sztuk walki w Polsce

– Inne